Marka Model Fiyat


Makine tipi
Schepbak

Imal yili
*

HOD 200

€ 1500Makine tipi
zaaibedbereider

Imal yili
2010

xxx

€ 6900


SOLD


Makine tipi
Cultivator

Imal yili
2015

GBR30xtr7t

€ 2250Makine tipi
zaaibedbereider

Imal yili
xxx

Kulturhaver

€ 1500


SOLD


Makine tipi
zaaibedbereider

Imal yili
2002

M 4500

€ 7000


SOLD


Makine tipi
item

Imal yili
2006

3000

€ 6000Makine tipi
Uienrooier

Imal yili
.

EN

€ 3000Makine tipi
Samon onderlosser

Imal yili
?

Onderlosser

€ 2150Makine tipi
transportbandje

Imal yili
1997

LK 3

€ 1500


SOLD


Makine tipi
Cultivator

Imal yili
????

3 meter

€ 950Makine tipi
Ploeg

Imal yili
2009

Albatros Variant 120

€ 7250Makine tipi
Kunstmeststrooier

Imal yili
2016

Adler 20+

€ 2950Makine tipi
Ploeg

Imal yili
2015

V 140

€ 16500Makine tipi
Rabe PKE 3011

Imal yili
2018

PKE 3011

€ 10750Makine tipi
Ploeg

Imal yili
.

Albatros Variant 120

€ 7250Makine tipi
Combi Digger

Imal yili
2018

Combidigger 3006

€ GörüşülürMakine tipi
Klepelmaaier

Imal yili
2018

ZF-210

€ 9500Makine tipi
Pneumaat

Imal yili
.

812

€ 1250Makine tipi
Koppensneller

Imal yili
2000

nvt

€ 2500Makine tipi
Rotorkopeg

Imal yili
xxx

4 meter

€ 3500Makine tipi
Rotorkopeg

Imal yili
.

2500

€ 2000Makine tipi
Rolbezem

Imal yili
?

bezem

€ 750Makine tipi
Uienklapper

Imal yili
2008

KBG

€ 3900Makine tipi
Ploeg

Imal yili
.

Vari Opal 7

€ 11000Makine tipi
rotorkopeg

Imal yili
1995

zircon

€ 3500Makine tipi
Lely Rotera

Imal yili
?

Rotera 35-300

€ 2500Makine tipi
uienloofklapper

Imal yili
1999

KBG

€ 2500Makine tipi
Bietenzaaimachine

Imal yili
2004

Monopill S

€ Görüşülür


SOLD


Makine tipi
Kverneland

Imal yili
.

Cultivator

€ 1750Makine tipi
Ploeg

Imal yili
xxx

EG 100

€ 7000


SOLD


Makine tipi
Zaaibalk

Imal yili
xxx

xxx

€ 2250Makine tipi
Rotorkopeg

Imal yili
xxx

HRB 363B

€ 4750


SOLD


Makine tipi
Fronttank

Imal yili
xxx

FT 1500

€ GörüşülürMakine tipi
Zaaicombinatie

Imal yili
2018

HRB / Sitera

€ GörüşülürMakine tipi
Ploeg + Vorenpakker

Imal yili
.

Mustang 120/3

€ 3750Makine tipi
Triltandcultivator

Imal yili
.

TT 3000

€ 750Makine tipi
Bietenzaaimachine

Imal yili
1999

demeter centra

€ 4750Makine tipi
Balenklem

Imal yili
?

Grotebalen

€ 950Makine tipi
uienrooi-set

Imal yili
1999

150

€ 5500


SOLD


Makine tipi
graszaad maaier

Imal yili
1995

5400

€ 35000Makine tipi
Frees

Imal yili
xxx

HR 40

€ 3750


SOLD


Makine tipi
uienrooier

Imal yili
2018

UR 135

€ GörüşülürMakine tipi
Uienrooier

Imal yili
2017

UM 150

€ 9500Makine tipi
Zaaimachine

Imal yili
xxx

D K 300 29

€ 2150Makine tipi
Hassia

Imal yili
onbe

bietenzaaier

€ 1750Makine tipi
Zaaimachine

Imal yili
onbe

DK 300

€ 2750Makine tipi
GW strohakselaar

Imal yili
onbe

Strohakselaar

€ 600


SOLD


Makine tipi
Green Cutter

Imal yili
2017

3 meter

€ 4900Makine tipi
Greppelfrees

Imal yili
2012

rad 80

€ 3750Makine tipi
Hefmast

Imal yili
.

HM

€ 250Makine tipi
Gronbbank

Imal yili
?

Bak

€ 500Makine tipi
Beregening

Imal yili
?

Ferbo slang

€ 1950Makine tipi
werktuigdrager

Imal yili
?

??

€ 1400Makine tipi
Spitmachine

Imal yili
onbe

spitmachine

€ 1250Makine tipi
spitter

Imal yili
??

NG-310

€ 3250Makine tipi
Kunstmeststrooier

Imal yili
2011

M2 0

€ 3500


SOLD


Makine tipi
Kunstmeststrooier

Imal yili
.

EX

€ 650Makine tipi
Transportbak

Imal yili
.

.

€ 250Makine tipi
Slagmaaier

Imal yili
.

240

€ 2200Makine tipi
Zaaimachine

Imal yili
onbe

type 40

€ 1750Makine tipi
Zaaicombinatie

Imal yili
xxx

09-30

€ 5000


SOLD


Makine tipi
Diepwoeler

Imal yili
2019

KER-7 300

€ 11000Makine tipi
Kunstmeststrooier

Imal yili
.

Discus

€ 450Makine tipi
Zaaibalk

Imal yili
.

zaaibalk

€ 1250